• 014-3445-173

Школски одбор је орган управљања у Школи.

Чине га девет чланова, укључујући у тај број и председника Школског одбора. Чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина општине Љиг, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова Школског одбора. Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља ученика и општине Љиг.  Мандат Школског одбора траје четири године.

Актуелни Школси одбор  је конституисан 08.05.2014. године и чине га:

1. Љубивоје Вујић – председник

2.Катарина Марковић 

3.Марија Бушић

4.Росана Хаџић

5.Јаковљевић Милан

6.Милаковић Марина

7.Никодиновић Здравко

8.Матић Мирјана

9.Гајић Раде

 

Leave a Comment