• 014-3445-173

    Школска 2014/2015. година

Одељење         Профил                                       Разредни старешина

           I-1            Аутомеханичар-бравар    Милевка Којић                                   

           I-2           Кувар-конобар                    Јелена Димитријевић

           I-4           Туристички техничар         Рада Ђорђевић

           I-5            Гимназија                           Александар Перовић

           II-1          Аутомеханичар-бравар     Милка Секулић

           II-2          Кувар-конобар                      Бранкица Перовић

           II-4          Туристички техничар         Маријана Николић

           II-5           Гимназија                              Росана Хаџић

          III-1          Аутомеханичар-бравар      Данијела Милошевић

          III-2         Кувар-конобар                     Љубица Ниновић

          III-4         Туристички техничар           Јасна Белојевић

          III-5          Гимназија                             Драгана Лазић

          IV-1            Гимназија                             Маја Ђукић

          IV-2           Туристички техничар          Дејан Младеновић

Untitled

Leave a Comment