• 014-3445-173

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења.Чланови Савета родитеља бирају се на почетку сваке школске године, на првом родитељском састанку, најкасније до 15. септембра. Избор се врши јавним гласањем, на основу предлога који може да предложи сваки родитељ ученика одређеног одељења. Чланове Актуелног Савета родитеља можете погледати  овде.

САВЕТ РОДИТЕЉА 2018

 

Leave a Comment