• 014-3445-173

Средња школа у Љигу образује ученике ради

стицања средњег образовања за рад и даље

школовање у трајању од три, односно четири

године, како за редовне тако и за ванредне

ученике.

No events have been added yet!