Психологија- Наташа Ћирковић

У оквиру Обогаћеног једносменског рада у нашој школи из предмета Психологија одржава се Подршка развоја личности ученика. Кроз ову подршку подстиче се укупан лични и социјални развој ученика, развијају се здравствено-хигијенске навике ученика као и активан однос према очувању здравља.
Ученици кроз различите активности развијају социјалне вештине и подстичу тимски рад, развијају самопоуздање и самопоштовање.
У рад радионице укључена су 23 ученика.
Место реализације је библиотека.
Ученици су заједно са професором кроз радионицу попуњавали одређени упитник и процењивали своје самопоуздање, са циљем да боље упознају себе. Размењивали су се ставови и мишљења о значају самопоуздања за успех како у школи тако и у свакодневном животу, говорило се о начинима како побољшати своје самопоуздање.
IMG_20210224_083356IMG_20210225_104249IMG_20210225_104536IMG_20210225_104802IMG_20210225_105225IMG_20210225_105828davdav