Економски техничар

  • школовање у овом занимању траје ЧЕТИРИ године и омогућава упис на све факултете и високе школе
  • настава је занимљива, са мноштвом општеобразовних и стручних предмета
  • ученици за четири године стичу прилику да добро науче три  страна језика: енглески, немачки  и француски, што је за њихову струку и за будући живот, рад и запошљавање веома важно и корисно
  • могућност за извођење  квалитетне практичне  наставе  а  реализује  се  и у  рачуноводственим  агенцијама, где  су  ученици  у  прилици  да раде  у  савременом  пословном  окружењу
  • школа има савремено  опремљене кабинете за  наставу  информатике  и  рачунарства
  • наша школа је  и  у  ранијим  периодима  школовала ученике  у  области  правно-биротехничке   и  економско-комерцијалне  струке
  • у свакој школској години за ученике се организују стручне екскурзије у земљи и иностранству
  • максималан број бодова за упис овај образовни профил  у  току претходне  школске  године био је 89,81 , а минималан 52,29 бодова