• 014-3445-173

Школа има органе управљања, руковођења, стручне и саветодавне органе, у складу са законом, оснивачким актом и Статутом школе.

Leave a Comment