• 014-3445-173

Средња школа у Љигу образује ученике ради стицања средњег образовања за рад и даље школовање у трајању од три, односно четири године, како за редовне тако и за ванредне ученике.

ПОНУЂЕНИ СМЕРОВИ ЗА 2018 ГОДИНУ

ГИМНАЗИЈА ОПШТИ СМЕР

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

КУВАР КОНОБАР

No events have been added yet!