НАШИ ДОКТОРИ НАУКА

ДОКТОРИ НАУКА- Биографије успешних ученика

Проф. Др сц. Марија Токсић – Радојичић

Основну и средњу школу завршила у Љигу. Дипломирала је на Фармацеутском факултету у Београду 1997. са просечник просеком 9.33. 1995. Завршила специјализацију фармацију Војномедицинске академије

.

Др Биса Радовић

Основну школу и гимназију завршила у Љигу. 1981. Завршила смер ветеринарске медецине. 1991. Маристрирала на Факултету ветеринарске медицине. 1997. Докторирала на Факултету ветеринарске медиције.

 

Др Менковић Небојша

Рођен је 1957. године. Основу и гимназију завршио у Љигу. Дипломирао 1981. године на Фармацеутском факултету. Магистрирао 1990. године на Фармацеутсом факултету . Докторирао 1997. године на Фармацеутском факултету.

 

Др Загорка Радојевић

Рођена је 1957. године. Гимназију забршила у Љигу , а основну школу у Белановици. Дипломирала  је 1981. на Технолошко-металуршком факултетом. 1992. магистрирала , а 1998 одбранила докторску дисертацију називом:“ Проучавање маханизма промене пеолошких особина система:  монтморинолит , натријум карбонат , магнезијум базни карбонат и вода“.

 

Др Зоран Марјановић

Рођен је 1960. године. Завршио основну и средњу у Љигу. 1983. године је дипломирао је на  ФОН-у , смер организационо – кирбенетски. Магистрирао је 1984.године  и докторирао 1996. године у научној области  „Информациони системи“

 

Др Милојко Миловановић

Рођен је 1960. године . Основну школу и гимназију је завршио у Љигу. Војну академију завршио је 1982. године. Правни факулете у Београду завршио је 1994 . године . 2016. године одбранио је докторску дисертацију : „ Дисциплинска одговорност у Војсци Србије“.

 

Проф. Др Гордана Радивојевић

Рођена је 1962. године. Завршила је основну и средњу школу у Љигу.Завршила је саобраћајни факултет 1986. године са просечним оценом 9.0 .Магистарски рад под називом : „Мулти дсциплирани приступ оптимизације управлјања возним парковима“.

 

Др Љиљана М. Радивојевић

Рођена је 1965. године. Завршила основну и средњу школу у Љигу. Дипломирала је 1989. године пољопровредни факултет.На истом факултету магистралски рад одбранила је 1998 , а докторску дисертацију 2006. године . У научно знање више науних сарадника изабрана је 2013. године.

 

Др Маја Ћосић

Рођена 1966. године. У Љигу је завршила средњу и основну школу са одличним успехом.Основне и маристарске студије завршила је на Економском факултету Универзитета у Београду, а докторирао на тему „Управљање квалитетом туристичких услуга“ одбранила на Економском факултету у Суботици , у Новом Саду , 17. Јуна 2005. године.

 

Проф . др Снежана Радисављевић Јанић

Рођена је 1966 . године. Основну и средњу школу завршила у Љигу. 1990 године дипломирала на факулету Физичког васпитања. 2010 године докторирала је у области Физичко васпитање и спорт , на тему : „ Релације физичког селф- концепта , моторички способности и физичког вежбања ученика основне школе“.

 

Др Милош Лукић

Рођен је 1967. године у Љигу. Основну школу и гимназију завршио је у Љигу. Дипломирао је на Пољопривредном факултету у Београд 1995. године. Магистрирао је на Факултету ветринарске медицине 2002 у области исхране животиња. Доктор биотехничких наука, област сточарства , постао је 2009 . године на Пољопривредном факултету у Београду.

Др Душица Стојановић

Рођена је 1964. године. Душица Стојановић је доктор техничких наука од 2009. године. Професор је на Технолошко-металуршком факултету. У октобру 2020. године, Душица је стекла звање научног саветника. Извештај комисије која је вредновала њен научно-истраживачки рад и остварене резултате у педагошком раду, написан је на 99 страна. Душица је била ђак љишке Гимназије. Ћерка је професорке француског и латинског језика Злате Стојановић и наставника физике Бранка Стојановић.

 

Др Марија Сајић

Рођена је 1976 . године. Завршио је Медицински факултет у Београд са просечном оценом 9.91 и после једногодишњег стаза на Клиничком центру Србије уписала докторске студије из неуронаука. Докторирала је 2007 године .

 

Др Ивана Јеремић

Рођена 1977. године. Основну школу и гимназију завршила је у Љигу.Године 2000. је дипломирала на Унирвезитету „ Браћа Карић“ . Докторирала је на ФОН – У 2012 . године на тему „Стратегије инвестирања на тржишту обвезница“.

 

Др Зора Живановић

Рођена је 1977 . године. На Географском факултету , група Просторно планирање , дипломирала је 2001 . године са просечном оценом 9,3 . Магистриралску тезу одбранила је 2006 . године.  Докторску тезу под називом : „Улога градова средње величине у равномерном пегионалдном развоју Централне Србије“ одбранија је 2012. године.

 

Проф. Др Бојана Мирковић

Рођена је 1980 . године . Основну и гимназију је завршила у Љигу. Дипломирала је 2005. године на Саобраћајно факултету. Докторске студије је завршила 2014 . године из области ваздушног саобраћаја факултета.

 

Др Велимир Р. Ћировић

Рођен је 1981. године. Основну и средњу школу такође у Љигу. 2000.године уписао на Машински факултет Универзитета у Београду, а уписом у трећу годину студија одпределиосе  за одсек моторна возила.Дипломирао је 25. Маја 2005. Године , а затим исте године уписао докторске студије на Машинском факултету Универзитета у Београду.

 

Др Јелена Јовичић Петровић

Рођена је 1983. године. Завршила  је гимназију у Љигу 2002. године. Дипломирала је 2007 . године са просечном оценом 10.00 и оценом 10 на дипломатском раду из предмета Технолошка микробиологија. На Пољопривредном факултету 2014. одбранила је докторску дисертацију , а у званје доцента изабрана је следеће године у изводу наставну из више предмета.

 

Др Милица Петровић

Рођена је 1987. године. Основну и гимназију је завшила у Љигу. Машински факултет завршила је 2008. године , мастер инжењер машинства постала 2010 , а доктор наука 2016 . године.

 

Др. Ненад Филиповић

Рођен је 1987. године. Основну школу  и гимназију је завршио у Љигу. Дипломирао је на Филозошком факултету 2010, а докторирао је на истом факултету 2019. године.

 

Др Александар Лукић

Рођен је 1985. Године. Основну школу похађао је у Калањевцима, Козељу и Љигу, а гиманзију у Љигу. На Филозовском факултету, Одељење за историју, дипломирао је у фебруар 2009. године, где је одбранио и мастер рад.

 

Др Марија Недељковић- најмлаћи доктор наука

Рођена је 1990. године. Основну школу и гимназију завршила у Љигу. Дипломирала је на Грађевинском факултету у Београду 2013. године , а 2014. завршила мастер рад који је дао велики допринос широм истраживању на пољу примене индустријских нус производа у грађевинској индустирији . Доказала је да се електрофилтерски пепео од загађивача може трансформисати у вредан производ. Исте године уписује докторске студије на престижном Грађевинском факултету Унивезитета у Делфу у Холандији. 2018. године брани докторски рад. Циљ истраживања у њеној докторској дисертацији био је испитивање трајности геополимер бетона заснованих на употреби  индустријских нус производа. Током 4 године научног истраживања учестовала је у многим пројектима изван факултета. Захваљујући успешно завршеним докторским студијама 2018 . године, Марија уписује постдокторске студије исте године. Сва истраживања, предавања,  презентације и испите одвијала су се на енглеском и холандском језику, које је Марија успешно савладала.

 

Др Ивана Петровић

Рођена  је 1988. године. Основну школу „Живојин Мишић“ од I до IV  разреда, похађала је у Струганику,  док је период од  V  до VIII разреда ишла у основну школу „Милан Ракић“ у Мионици. Гимназију је завршила у Љигу.  Диплому оновних студија на Биолошком факултету у Београду стиче 2010. године, а 2012. године и диплому мастер студија. Докторску дисертацију под називом „Ефекат суше на физиолошке и биохемијске показатеље квалитета парадајза (Lycopersicon esculentum L.)“  брани у новембру 2019. године.  Тренутно ради као научни сарадник на Пољопривредном факултету у Београду.

 

Др Дејан Младеновић

Рођен је 1976. године. Основну школу и  гимназију завршио је у Љигу. Уписао је Војнотехничку академију, на којој је петогодишње студије окончао у року и стекао звање дипломирани економиста-мастер. Докторску дисертацију „Ефекти ЦЕФТА,ССП-а и СТО на промене у обиму и структури трговине пољопривредним производима Србије“ на Геоекономском факултету Универзитета Мегатренд, одбранио је 24. Јула 2020. године. Од сепембра 2001. године, ради у нашој школи као професор економске групе предмета, а такође је предавач на Високој пословној школи крушевац.

 

Др Филип Влаховић

Рођен је 1989. године. Основну школу и гимназију завршава у Љигу. Доктоску дисертацију под називом „Density functional theory for studying electronic states  of aqua and oxo-first row transition metal complexes“, одбранио је 17. 08. 2020. Теза је писана на енглеском језику на ком се одвијала и сама одбрана, обзиром да су два члана комисије са иностраних универзитета (University of Girona, University  of Groningen)

 

Др Марина Ховјецки

Рођена је 26.07.1988. године у Горњем Милановцу. У нашој школи завршила је гимназију 2007. године.
Дипломирала је 2011. године на Пољопривредном факултату у Земуну са оценом 10 на дипломском раду на тему “Прерада млека у аутохтоне производе на подручју Љига“, и просечном оценом 9,00 на редовним студијама. Тиме је стекла звање дипломираног инжењера технологије.
Мастер студије завршила је школске 2011/12. године са општим успехом 9,86. Мастер рад са темом „Ток зрења аутохтоног сира у саламури са подручја Љига“ одбранила је на Одељењу за технологију млека са оценом 10.
Била је стипендиста Министарства науке, просвете и технолошког развоја. Учествовала је у различитим истраживачким пројектима и у извођењу практичног дела наставе на Одељењу за технологију млека.
Докторску дисертацију под насловом ”Утицај одабраних фактора на ток киселе и сиришне коагулације козјег млека и квалитет јогурта и сирева” одбранила је 01.06.2021. године.
Тренутно је запослена на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду као истраживач сарадник. Живи у Београду, удата је и мајка двоје деце.