Ванредни ученици

Лицима која немају статус редовног ученика, онима који немају завршену средњу школу, као и онима који желе да промене квалификацију, Средња школа ,,Хиљаду триста каплара“ пружа могућност ванредног образовања.

Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о организацији и спровођењу испита у Средњој школи ,,Хиљаду триста каплара“ , прописано је да се својство редовног, односно ванредног ученика стиче  уписом у школу сваке школске године.

 

Средња школа ,,Хиљаду триста каплара“ нуди следеће могућности:

 

  1. Ванредног школовања (уколико се жели наставити прекинуто школовање или никада није похађана средња школа)
  2. Преквалификације (уколико се жели променити занимање)
  3. Доквалификације (уколико са са завршеном трогодишњом школом жели наставити школовање и завршити четворогодишња школа)

 

У први разред ванредног школовања се могу уписати само ученици старији од 17 година у уписним роковима који важе за редовне ученике и то за образовне профиле школе који су одобрени од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије, и који су објављени у конкурсу за редовне ученике, а то су:

 

  1. Машининство и обрада метала:

-аутомеханичар

-бравар

  1. Трговина, туризам и угоститељство

-кувар

-конобар
На програме преквалификације и доквалификације ученици се могу уписати  у уписним роковима који важе за редовне ученике и то за образовне профиле школе који су одобрени од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије, а то су:

 

  1. Машининство и обрада метала:

-аутомеханичар

-бравар

  1. Трговина, туризам и угоститељство

-кувар

-конобар

 

Редован ученик који из неких разлога жели да пређе на ванредно школовање може то урадити у току школске године уз сагласност родитеља и одобрење директора школе. Такође, редован ученик који због лошег успеха  изгуби право на редовно школовање, може наставити школовање као ванредан ученик.
Више информација о ванредном школовању у Средњој школи ,,Хиљаду триста каплара“, документима потребним за упис, испитним роковима итд, можете добити од секретара школе. Тел: 014/3445-173

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.