Правилници

Овде се можете упознати са правилницима наше школе који доприносе и унапређују рад школе као васпитно-образовне установe

Правилник о организацији и систематизацији послова 2019-20

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правила понашања у школи

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању

Пословник школски одбор

Пословник Наставничко веће

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду ученичког парламента

Правилник о избору ђака генерације

Правила понашања у школи

Правилник о дисципинској и материјалној одговорности запослених у средњој школи

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика у средњој школи

Правилник о безбедности ученика за време боравка у школи

Израда школске документације

Правилник о донацији-ђачки динар

Правилник о организацији и спровођењу испита

Правилник о узбуњивачима

Правилник о похваљивању и награђивању ученика и запослених

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.