Рачунарство и информатика Ана Гавриловић

ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА У ОКВИРУ ОБОГАЋЕНОГ ЈЕДНОСМЕНСКОГ РАДА

Рачунарство и информатика

Наставник: Ана Гавриловић

Период одржавања активности:  – септембар – децембар  2022.

Временска динамика : 2 часа недељно

Начин рада : Усмена и писана комуникација, презентација, рад у паровима и мањим групама

Циљеви :

 • Развијање информатичке писмености.
 • Развијање способности комуникације ученика у интернет окружењу.
 • Развијање свести ученика о позитивним и негативним аспектима модерне интернет културе.
 • Стварање окружења које ће ученицима омогућити да развију креативност, интересовања и таленте.
 • Подстицање посвећености целоживотном усавршавању ученика.
 • Развијање и унапређење тимског рада међу ученицима.
 • Осмишљено и квалитетно провођење слободног времена у сигурном окружењу након школских обавеза.

СЕПТЕМБАР:

Часови  упознавања

 • Часови намењени да се ученици упознају међусобно као и да се упознају са начином рада и темама којима ћемо се бавити на ОЈР. Такође ученици су упознати са глобалним практичним циљевима рада групе.

Активности

Ученици износе своје идеје у вези реализације наведених циљева.

Друштвене мреже: позитивни и негативни аспекти

Упознавање ученика са различитим аспектима друштвених мрежа, промене појма друштвености, опасностима друштвених мрежа, системима прикупљања података и како се ти подаци касније користе у различите сврхе ( углавном рекламирања).

Активности

 • Ученици износе своја искуства и њихово виђење друштвених мрежа и друштвености

Дискусија на питање: Да ли је недруштвен онај ко нема профил на некој од друштвених мрежа и не учествује у виртуелном свету или је недруштвен онај ко не учествује у активностима у „стварном“ свету, али је активан у виртуелном свету? Ученици дискутују на ову тему.

ОКТОБАР:

Како да заштитимо своје податке и налоге на различитим интернет сервисима и апликацијама ( Друштвене мреже, Гугл и сл.)

Активности

Гледање видеа:

„Како заштити Инстаграм профил?“

„Заштита Фејсбука од проваљивања у профил – двострука потврда идентитета“

Ученици дискутују о филмовима и износе своја искуства са безбедношћу налога и постављају питања.

Заштита података и опасности на Интернету

Предавање ученицима о хакерима, објашњавање да постоје три врсте хакера: Black hat (Црни шешир) – злонамерни; Gray hat (Сиви  шешир) – плаћеници; White hat (Бели шешир) – људи који раде у фирмама специјализованим за безбедност на интернету и које компаније ангажују да би пронашли слабости у њиховим системима и поправили их. 

Активности

Гледање видеа:

„Интервју са хакером и како да се заштитите од хаковања“

Ученици дискутују о филму, постављају питања.

Савремена онлајн комуникација и како да је користимо“

Активности

 • Упознавање са могућностима и средствима модерне онлајн комуникације.
 •  Гледање филма : „Савети за сигурно дописивање (и сигурне месиџинг апликације!)“

Ученици дискутују о филму и износе своја искуства са различитим апликацијама за дописивање.

НОВЕМБАР:

Вештачка интелигенција

Упознавање ученика са појмом и технологијом вештачке интелигенције.

Активности

Дискусија:

 • Ученици дискутују на тему вештачке интелигенције, како они виде и замишљају које су могуће примене, које су опасности и сл.

Упознавање са сајтом  https://quickdraw.withgoogle.com/  који компанија Гугл користи за развијање вештачке интелигенције и машинског учења и који аутоматски препознаје оно што су нацртали.

Вештачка интелигенција

Активности

Гледање видеа:

„AmazonGo“

Аутономни аутомобили

Ученици дискутују о филмовима и износе своја мишљења и  постављају питања.

ДЕЦЕМБАР:

Обрада фотографије

Активности

Ученици обрађују фотографије у програмима за растерску графику – Gimp.

Обрада фотографије

Активности

Ученици обрађују фотографије у програмима за векторску графику – INKSCAPE.

Израда новогодишње честитке

Активности

Ученици праве честитку, по сопственом избору, у програму за векторску и растерску графику – INKSCAPE.