Органи управљања

Школски одбор је орган управљања у Школи.

Чине га девет чланова, укључујући у тај број и председника Школског одбора.

Чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина општине Љиг, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова Школског одбора. Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља ученика и општине Љиг.  Мандат Школског одбора траје четири године.

Актуелни Школси одбор  је конституисан 14.06.2018. године и чине га:

1. Урош Тошанић – председник

2. Милијана Матић

3. Далиборка Поповић

4. гордана Благојевић

5. Јасна Белојевић

6. Надежда Николић

7. Јелена Јовановић

8. Милена Трмчић

9. Јанковић Бора

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.