• 014-3445-173

У оквиру трогодишњег школовања нудимо два образовна прифила:

1.Угоститељске струке:

       Кувар  и  конобар

10303448_254277444774847_6775241622205072810_n10352407_711809102247415_8487182948093827883_n

File0004

  • у угоститељској струци наша школа уписује ове школске године два занимања у једном одељењу. То су:

кувар………………15 ученика

конобар…………..15 ученика

  • школовање траје ТРИ године
  • кабинети куварства и услуживања су најсавременије опремљени у односу на остале школе у региону
  • број ученика који завршавају школовање на време у овим струкама је велики
  • у другој и трећој години школовања ученици имају наставу три дана, а два дана недељно проводе на пракси
  • занимања кувара и конобара омогућавају ученицима брзо запослење након завршене школе и веома добру зараду. Неки од ученика започињу рад чак и током школовања, током распуста, јер тржиште рада има велику потребу за овим кадровима
  • максималан број бодова потребан за упис ових струка био је 77.90, а ученици су се уписивали и са најмањим бројем бодова 47,84.

 2.  Машинске струке:

Аутомеханичар и заваривач

030 032

Leave a Comment