• 014-3445-173

На овој страници можете се упознати са тренутним развојним планом наше школе који ће се временом прилагођавати захтевима и потребама школе и ученика, са циљем да створимо савремену школу по свим стандардима и осталим плановима.

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА 2020

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2020/2021

ИЗВШТАЈ О РАДУ ЗА 2019/2020

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2019/2020

ИЗВШТАЈ О РАДУ ЗА 2018/2019

Завршни рачун за 2018.

Завршни рачун за 2017

Годишњи план рада 2018-2019

Извештај о раду за 2017-2018

Развојни план за период 2018-2023