Безбедност у саобраћају

26.02.2019.године, представници фирме „В пројект“ из Крушевца, за ученике трећег разреда наше школе, одржали су предавање о безбедности у саобраћају.

На начин близак младима приказане су ситуације у саобраћају које могу да доведу до катастрофалних последица.

Ево неких статистичких података Агенције за безбедност саобраћаја:

  • У периоду од 2013. до 2017. године у саобраћајним незгодама у Републици Србији смртно је страдало 2.971 лицe, тешке телесне повреде су задобила 17.011 лица, док су лаке телесне повреде задобила 80.725 лица. У посматраном петогодишњем периоду догодила се укупно 178.790 саобраћајних незгода, од којих је 2.694 саобраћајних незгода са погинулим лицима, 66.685 саобраћајних незгода са повређеним лицима и 109.411 саобраћајна незгода са само материјалном штетом.
  • Највећи број погинулих лица чине возачи и путници у путничким возилима, којих је било 1.363, што чини 46% од укупно погинулих лица. Следе пешаци, којих је било 742, што чини једну четвртину погинулих лица (26%), затим бициклисти и моторизовани двоточкаши којих је било 281, односно 263, редом, што чини по 9%. Светска здравствена организација (World Health Organization) прогласила је пешаке, бициклисте и возаче и путнике на мотоциклима и мопедима рањивом категоријом учесника у саобраћају, с обзиром на повећану вероватноћу да буду озбиљно повређени уколико дође до саобраћајне незгоде, у односу на возаче и путнике у путничким аутомобилима, аутобусима, теретним возилима, и другим категоријама моторних возила. Рањиви учесници у саобраћају чине 43% укупно погинулих лица у саобраћају. За њима следе возачи и путници на тракторима, којих је смртно страдало 173, што чини 6%. У посматраном петогодишњем периоду смртно су страдало 92 возача и путника у теретним возилима (3%) и 25 возача и путника у аутобусима (1%).