• 014-3445-173

26 мар

Због ванредног стања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, доноси одлуку о промени календара васпитно-образовног рада.

ПРОМЕНА КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ