• 014-3445-173

28 окт

Семинар под називом „Пројектна настава у савременом технолошком окружењу“, одржан је у Средњој школи „Хиљаду триста каплара“ 24.10.2020. године.

Организатор семинара је Центар за учење, едукацију и развој креативности „МИНА“- Чачак а реализатор семинара је била Радица Каровић, дипломирани математичар и наставник математика у ОШ „Ослободиоци Београда“.

Приоритетна област којом се бави овај семинар је: Унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета).

Реализатор семинара је, веома јасно и кроз реалне примере у настави, показао шта је циљ пројектне наставе и како она утиче на развој критичког мишљења и функционалног знања код ученика. Применом пројектне наставе, која је усмерена на ученика, задатак наставника је да и  најоскудније услове оживи и претвори у идеалан контекст за најсавршеније учење. Пројектна настава почиње питањем или задатком-проблемом. Смислен и реалан проблем који одговара нивоу знања и зрелости ученика представљају оквир наставне јединице у пројектој настави. Ученици су ти који „више говоре“ и доносе одлуке о томе на који начин ће радити и доћу до резултата. Наставник је ту да их упути и уколико наиђу на неке несавладиве проблеме, понуди могућа решења. Овакав процес их учи како да приме критику, унапреде свој процес рада и дођу до бољих резултата. Резултате пројектне наставе са ученицима обавезно треба претворити у јавни догађај, на коме ће их они сами презентовати, и на тај начин поделити са осталим наставницима и ученицима, родитељима илиширомлокалном заједницом.

Циљ  оваквог приступа учењу није само трансфер знања већ и низ додатних користи:

  • Фокус се помера са на процес учења
  • Мотивација није само оцена, већ осећај личног постигнућа
  • Повећава се разумевање и могућност примене наученог градива
  • Повезују се  знања из различитих предмета током решавања реалних проблема
  • Негује се критичко мишљење и тимски рад
  • Постају свесни своје одговорнисти да се сами организују
  • Савладавају вештине излагања, јавног говора, превазилазе трему док презентују

Учесници семинара, охрабрени  самостастлим креирањем пројектног задатка, кроз радионицу у завршној фази семинара, изразили су спремност да приступе примени оваквог вида наставе, кад год је то изводљиво.

Захваљујемо се Радици Каровић на изузетној  посвећености да нас на стручан начин едукује и приближи пројектној настави.

20201024_101353   20201024_101402   20201024_101408 20201024_101432   20201024_101438