• 014-3445-173

31 дец

На основу члана 6. Одлуке о стипендирању ученика и студената на територији општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ бр. 3/2013 и 9/2019), Комисија за доделу стипендија Општине Љиг, расписује следећа два конкурса:

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТЕ

КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ