Упис 2021/2022

Средња школа “Хиљаду триста каплара“ ЉИГ, у школској 2021/2022. години уписује следећа одељења:

  1. ГИМНАЗИЈА – општи тип    : 30 ученика
  2. ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР    :30 ученика
  3. КУВАР-КОНОБАР                 :15 +15  ученика

ГИМНАЗИЈА  је средња школа у којој се пружа шире опште образовање које може бити корисно за ученике који намеравају да наставе школовање после средње школе, јер она је једна етапа у целокупном процесу школовања. Свршени ученици гимназија углавном лако уписују жељене факултете.  Гимназија ће одложити одлуку детета да се у најранијој младости одлучи за свој животни пут, а током четворогодишњег трајања, у сарадњи са професионалним особљем, пружиће му прилику да препозна и анализира своје способности, интересовања, особине личности и могућност запослења. Гимназија припрема ученике ученике да промене и неколико занимања у току живота, јер синтетишу различита знања што им омогућава да се прилагођавају потребама тржишта рада.

СТРУЧНЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  представљају најбољи избор за оне који су се већ одлучили за одређену професију којом желе да се баве и за коју могу добити довољно знања у средњој школи. Поред тога, знање које добијају током средње школе може им бити добра основа за даље образовање на факултетима или вишим школама у тој области.

Контакт:

телефон: 014 3445 173

skola1300kaplaraljig@gmail.com

www.1300kaplaraljig.edu.rs