Упис- потребна документа

УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ „ХИЉАДУ ТРИСТА КАПЛАРА“
У ЉИГУ
Од 8-15 часова
Понедељак, 12.07.2021. године
Уторак, 13.07.2021.године

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС:
За упис у средњу школу ученицима су потребна следећа документа:
1. Пријава за упис ( у школи)
2. Сведочанство о завршеној основној школи
3. Сведочанства последња три разреда основне школе
4. Уверење о положеном завршном испиту
5. Извод из матичне књиге рођених ( може бити старије од 6 месеци);
6. Уверење о испуњавању здравствених услова ако су прописани за образовни профил за који конкуришу;
За упис у гимназију и образовне профиле за које то није предвиђено Конкурсом није потребно подносити уверење о испуњавању здравствених услова.

-уверење о испуњавању здравствених услова није потребно за образовни профил Гимназија
– за образовне профиле Аутомеханичар- Заваривач ,

Кувар-Конобар и

Економски техничар је потребно уверење о испуњавању здравствених услова.