МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Још једна радионица програма ,,Сазнај и разазнај“ обуке медијског описмењавања. У фокусу програма било је грађење вештина медијске писмености неопходних за препознавање дезинформација и пропаганде и развијање здравих навика конзумирања свих медијских садржаја. Наши средњошколци упознали су се са основним вештинама које су потребне за идентификовање различитих стратегија манипулисања у медијима и стварање емоционалне отпорности у односу на њих, разликовање дезинформација од чињеница и дељење садржаја на одговоран начин.