НАОШТРИ СЕ ДА ВИДИШ!

Данијела Ковачевић Микић, Сања Перовановић и Верица Костић из Удружења „Чувари дела Вука Караџића“ из Чачка, посетиле су нашу школу и реализовале вишечасовну обуку за професоре и стручне сараднике несрбисте, односно, оне који не предају српски језик и књижевност.
Данијела Ковачевић Микић, просветни саветник, аутор је обуке Удружења под називом „Унапређивање језичке компетенције наставника (1. део) – Познавање и примена правописне норме“, а стручни консултанти су проф. др Виктор Савић (Институт за српски језик САНУ) и проф. др Исидора Бјелаковић (Матица српска). Иначе, обуку подржава Вукова задужбина из Београда, којом управља проф. др Бошко Сувајџић.
Данијела Ковачевић Микић је водила ову интерактивну правописну обуку, која има одобрење министра просвете и статус обуке од јавног интереса.
Четири занимљиве правописне радионице, осмислиле су педагошки саветник Сања Перовановић, проф. српског језика и Верица Костић, докторанд на Филолошком факултету а имале су за циљ да покажу шта су професори усвојили; вратиле су их у школске дане, на часове историје, географије, математике, хемије … кроз призму правописа и језика. И заједништва и игре.
Обука је имала сврху богаћења језичке културе наставника, и језичке културе ученика.