• 014-3445-173

21 феб

На седници Наставничког већа одржаној 25.01.2017. године усвојене су теме за матурске и завршне испите, школске 2016/2017 године.

МАТУРСКИ ИСПИТ ГИМНАЗИЈА

ЗАВРШНИ ИСПИТ ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

ЗАВРШНИ ИСПИТ КУВАР И КОНОБАР

ЗАВРШНИ ИСПИТ МАШИНСКА СТРУКА