• 014-3445-173

22 мај

Планом уписа, за наредну школску годину 2020/2021, у нашој школи предвиђена су три одељења првог разреда и то: 

1. ГИМНАЗИЈА-општи тип

30 ученика

 • гимназија општег типа представља најбољи тип школе која припрема ученика за успешан упис и успех на студијама на свим факултетима и вишим школама
 • у гимназији општег типа подједнако су заступљени предмети друштвених и природних наука, што ти омогућава да у наредне четири године стекнеш прави увид у своје могућности и одабреш наставак школовања који ти највише одговара
 • ученици наше гимназије већ десет година уназад уписују жељене факултете; преко деведесет посто ученика који су матурирали у нашој гимназији уписало је жељене студије на терет буџета
 • од тридесет матураната, четрнаест је међу првих десет по броју бодова освојеним на пријемном испиту
 • у нашој школи могуће је два од три страна језика: енглеског, француског, и немaчког;
 • настава се одвија у специјализованим учионицама и кабинетима који су опремљени врхунском опремом
 • кабинет рачунарства и информатике омогућава сваком ученику приступ рачунару током целог радног дана, доступност Интернету и осталим базама података
 • максималан број бодова за упис гимназије у нашој школи био је 97,10 , а минималан 63,25 бодова

2. EKOНОМСКИ  ТЕХНИЧАР

30 ученика

 • школовање у овом занимању траје ЧЕТИРИ године и омогућава упис на све факултете и високе школе
 • настава је занимљива, са мноштвом општеобразовних и стручних предмета
 • ученици за четири године стичу прилику да добро науче три  страна језика: енглески, немачки  и француски, што је за њихову струку и за будући живот, рад и запошљавање веома важно и корисно
 • могућност за извођење  квалитетне практичне  наставе  а  реализује  се  и у  рачуноводственим  агенцијама, где  су  ученици  у  прилици  да раде  у  савременом  пословном  окружењу
 • школа има савремено  опремљене кабинете за  наставу  информатике  и  рачунарства
 • наша школа је  и  у  ранијим  периодима  школовала ученике  у  области  правно-биротехничке   и  економско-комерцијалне  струке
 • у свакој школској години за ученике се организују стручне екскурзије у земљи и иностранству
 • максималан број бодова за упис овај образовни профил  у  току претходне  школске  године био је 88,30 , а минималан 51,35 бодова

3. КУВАР-КОНОБАР

 • у угоститељској струци наша школа уписује ове школске године два занимања у једном одељењу. То су:

кувар………………15 ученика

конобар…………..15 ученика

 • школовање траје ТРИ године
 • кабинети куварства и услуживања су најсавременије опремљени у односу на остале школе у региону
 • број ученика који завршавају школовање на време у овим струкама је велики
 • у другој и трећој години школовања ученици имају наставу три дана, а два дана недељно проводе на пракси
 • занимања кувара и конобара омогућавају ученицима брзо запослење након завршене школе и веома добру зараду. Неки од ученика започињу рад чак и током школовања, током распуста, јер тржиште рада има велику потребу за овим кадровима
 • максималан број бодова потребан за упис ових струка био је 70.74, а ученици су се уписивали и са најмањим бројем бодова 40,21.