• 014-3445-173

01 јун

Распоред пријаве и полагања матурских и завршних испита, као и седница Одељенских и Наставничких већа, налази се у прилозима, посебно за сваки образовни профил.

ГИМНАЗИЈА

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

КУВАР-КОНОБАР