У сусрет државној матури

У нашој школи одржани су разговор и радионица на тему читања, тумачења и коришћења резултата испитивања ученичких постигнућа на тему државне матуре која нас очекује у наредном периоду. Ови разговори су послужили као користан увод у систематско промишљање чинилаца који утичу на постигнућа ученика. Разговоре, са елементима обуке, водио је стручни тим Пројекта државне матуре Министарства просвете.