Безбедност у саобраћају

Ученици наше школе учествују у пројекту Саобраћајна олимпијада, коју реализује Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије. Тема пројекта је безбедност младих у саобраћају.

Пројекат се састоји из едукативног предавања, после чега су тестирани сви ученици завршних разреда. Након овог дела реализованог у нашој школи, биће изабрана екипа од четири ученика која ће представљати школу у следећој фази такмичења.