УПИС- школска 2022/2023

Средња школа “Хиљаду триста каплара“ ЉИГ, у школској 2022/2023. години уписује следећа одељења:

ГИМНАЗИЈА-општи тип
30 ученика ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

ЕКОНОМСКИ  ТЕХНИЧАР
30 ученика ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ
30 ученика ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Средња школа “Хиљаду триста каплара“
014 3445 173, Војводе Мишића 26, 14240 Љиг
skola1300kaplaraljig@gmail.com
www.1300kaplaraljig.edu.rs